Welkom bij de Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte oriëntatie. We bieden, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding.

Crisishulp Jeugd Noord- en Midden-Limburg