Zorgprogramma's

De Mutsaersstichting onderscheidt zich als full service centrum door vroeg-interventies met behulp van een complete integratie van GGZ, Jeugdzorg, Speciaal Onderwijs en opvang. Er wordt systematisch en vraaggericht gewerkt in een multidisciplinaire context. Zorgprogrammering is een kwaliteits- en kennisinstrument waarmee de zorgverlening goed beschreven is en goed meetbaar gemaakt kan worden. De hiernaast genoemde zorgprogramma's geven een indicatie van inhoud en doelgroep bij specifieke behandeling/behandelvorm.

 

Daarnaast biedt de Mutsaersstichting gespecialiseerde begeleiding. Dit zorgaanbod bestaat uit drie modules:

het logeerhuis

dagbesteding / begeleiding groep (BGG)

begeleiding individueel (BGI).