Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

 

Hieronder ziet u de actuele wachttijden (gemiddeld in dagen) van de cliënten die in de afgelopen week in zorg zijn gekomen. We hebben ze voor u uitgesplitst naar regio en zorgprogramma.

Periode: 9-9-2018 t/m 10-10-2018 Midden Noord
Zorgprogramma W1 W2 W1 W2
ADHD 12 25 33 0
Affectief-emotionele stoornissen 7 80 29 54
Autisme spectrum stoornissen 27 67 4 76
Begeleide omgangsregeling 0 0 0 0
Eetstoornissen 9 7 0 0
Genderdysforie 0 0 252 62
Geweld in relaties 0 0 0 0
Infant mental health 9 7 18 16
Informatieverwerkingsstoornissen 0 57 5 0
Orthopedagogische Systeem Behandeling 6 9 4 8
Overig 9 0 8 70
Psychiatrische stoornissen bij LVB 0 0 0 0
Traumabehandeling 0 0 0 0
Totaal: 9 35 44 38