Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

 

Hieronder ziet u de actuele wachttijden (gemiddeld in dagen) van de cliënten die in de afgelopen week in zorg zijn gekomen. We hebben ze voor u uitgesplitst naar regio en zorgprogramma.

Periode: 20-1-2019 t/m 20-2-2019

Midden

Noord

 

Zorgprogramma

W1

W2

W1

W2

ADHD

7

0

7

42

Affectief-emotionele stoornissen

11

6

111

104

Autisme spectrum stoornissen

28

27

6

83

Begeleide omgangsregeling

0

0

0

0

Eetstoornissen

20

4

8

12

Genderdysforie

0

0

123

22

Geweld in relaties

0

0

0

0

Infant mental health

12

7

28

6

Informatieverwerkingsstoornissen

0

45

12

39

Orthopedagogische Systeem Behandeling

22

2

41

12

Overig

11

10

12

4

Psychiatrische stoornissen bij LVB

0

0

0

0

Traumabehandeling

0

0

0

0

Totaal:

15

11

45

32