Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

Hieronder een overzicht van de gemiddelde wachttijd per week in 2016. Hierin is te zien dat we de streeftijden voor W1 en W2 nagenoeg bereiken.

Hieronder ziet u de actuele wachttijden (gemiddeld in dagen) van de cliënten die in de afgelopen week in zorg zijn gekomen. We hebben ze voor u uitgesplitst naar regio en zorgprogramma.

Periode: 17-6-2017 t/m 18-7-2017

Roermond/Weert

Venlo/Venray

Zorgprogramma

W1

W2

W1

W2

ADHD

9

18

12

53

Affectief-emotionele stoornissen

5

12

7

33

Autisme spectrum stoornissen

8

17

16

22

Begeleide omgangsregeling

0

0

0

0

Eetstoornissen

6

2

13

17

Genderdysforie

0

0

45

27

Geweld in relaties

0

0

0

0

Infant mental health

5

36

24

9

Informatieverwerkingsstoornissen

0

0

0

28

Orthopedagogische Systeem Behandeling

29

9

29

7

Overig

13

0

4

6

Psychiatrische stoornissen bij LVB

0

0

0

0

Traumabehandeling

0

0

0

0

Totaal:

14

14

21

23