Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

 

Hieronder ziet u de actuele wachttijden (gemiddeld in dagen) van de cliënten die in de afgelopen week in zorg zijn gekomen. We hebben ze voor u uitgesplitst naar regio en zorgprogramma.

Periode: 17-2-2019 t/m 20-3-2019 Midden Noord
Zorgprogramma W1 W2 W1 W2
ADHD 15 18 10 75
Affectief-emotionele stoornissen 2 17 131 68
Autisme spectrum stoornissen 28 14 11 0
Begeleide omgangsregeling 0 0 0 0
Eetstoornissen 11 10 0 32
Genderdysforie 0 0 95 24
Geweld in relaties 0 0 0 0
Infant mental health 13 8 43 5
Informatieverwerkingsstoornissen 0 50 0 169
Orthopedagogische Systeem Behandeling 62 4 30 18
Overig 18 5 20 9
Psychiatrische stoornissen bij LVB 0 0 0 0
Traumabehandeling 0 0 0 0
Totaal: 24 12 47 34