Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

Periode: 17-3-2018 t/m 17-4-2018 Roermond/Weert Venlo/Venray
Zorgprogramma W1 W2 W1 W2
ADHD 18 27 0 28
Affectief-emotionele stoornissen 42 8 0 91
Autisme spectrum stoornissen 0 35 0 38
Begeleide omgangsregeling 0 0 0 0
Eetstoornissen 0 0 0 0
Genderdysforie 0 0 130 15
Geweld in relaties 0 0 0 0
Infant mental health 0 24 46 17
Informatieverwerkingsstoornissen 14 24 0 0
Orthopedagogische Systeem Behandeling 34 1 0 90
Overig 0 19 0 0
Psychiatrische stoornissen bij LVB 0 0 0 0
Traumabehandeling 0 0 0 0
Totaal: 29 21 88 48