Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).
Periode: 14-5-2018 t/m 14-6-2018 Midden Noord
Zorgprogramma W1 W2 W1 W2
ADHD 18 14 15 32
Affectief-emotionele stoornissen 18 34 9 132
Autisme spectrum stoornissen 10 23 13 41
Begeleide omgangsregeling 0 0 0 0
Eetstoornissen 0 0 0 66
Genderdysforie 0 0 151 42
Geweld in relaties 0 0 0 0
Infant mental health 20 29 20 21
Informatieverwerkingsstoornissen 14 8 0 87
Orthopedagogische Systeem Behandeling 15 7 62 0
Overig 7 9 22 0
Psychiatrische stoornissen bij LVB 0 0 0 0
Traumabehandeling 0 0 0 0
Totaal: 14 22 41 55