Wachttijden

De Mutsaersstichting streeft ernaar iedere cliënt binnen 5 werkdagen na aanmelding te zien (W1). Op basis van dit eerste contact wordt een deskundige hulpverlener toegewezen en start binnen 10 werkdagen na het eerste contact een gericht traject (W2).

Periode: 8-7-2018 t/m 8-8-2018 Midden Noord
Zorgprogramma W1 W2 W1 W2
ADHD 6 16 30 54
Affectief-emotionele stoornissen 0 6 12 11
Autisme spectrum stoornissen 19 0 8 66
Begeleide omgangsregeling 0 0 0 0
Eetstoornissen 0 0 159 1
Genderdysforie 0 0 141 55
Geweld in relaties 0 0 0 0
Infant mental health 4 3 20 10
Informatieverwerkingsstoornissen 13 49 33 7
Orthopedagogische Systeem Behandeling 20 5 95 12
Overig 9 7 10 0
Psychiatrische stoornissen bij LVB 0 0 0 0
Traumabehandeling 0 0 0 0
Totaal: 11 12 47 30