Verwijs-sjabloon

Om een goede start te kunnen maken, hechten we grote waarde aan een goede overdracht.

Hieronder vindt u twee links naar een volledig verwijsformulier dat u kunt gebruiken als u geen gebruik maakt van ZorgDomein.

Wordversie, kunt u invullen met Word of een andere tekstverwerker en daarna naar ons mailen of uitprinten en via post of fax naar ons sturen.

Pdf-versie kunt u uitprinten, met de hand invullen en via post of fax naar ons sturen.

Nadere aanwijzingen vindt u op het formulier.

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een verwijzing naar de GGZ sinds 1 januari 2014 aan de volgende vormeisen voldoen:

  • Naam en functie van u als verwijzer. N.B. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de POH-GGZ de verwijzing voorbereiden.
  • Datum verwijzing.
  • Uw persoonlijke AGB-code. (uitzondering BJZ en jeugdarts GGD)
  • Indien u niet digitaal verwijst, dan een handtekening en/of stempel
  • De omschrijving dat er “sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis” zoals bv. angststoornis of depressie.
  • U dient expliciet te verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.