Traumacentrum Kind & Gezin

Het Traumacentrum Kind & Gezin is een gespecialiseerd behandelcentrum voor kinderen èn voor hun ouders, die last hebben van een traumatische ervaring. We onderscheiden twee vormen van trauma: posttraumatische stressstoornis (PTSS) en een complex ontwikkelingstrauma (complex PTSS).

 

Het Traumacentrum Kind & Gezin is vooral gespecialiseerd in behandeling van ontwikkelingstrauma (complex PTSS). Ontwikkelingstrauma ontstaat doordat het kind traumatische ervaringen heeft gehad binnen de relatie met verzorgers of anderen die zijn ontwikkeling hadden moeten ondersteunen. Zoals bij blootstelling aan huiselijk geweld; seksueel, emotioneel en / of fysiek misbruik; verwaarlozing tijdens de kindertijd of herhaald verlies en verlating. Complex PTSS kan ook ontstaan bij adoptie of pleegzorgplaatsing, na jarenlange ingrijpende medische procedures of het ondergaan van levensbedreigende ziekten. Omdat ontwikkelingstrauma vaak een intergenerationeel karakter heeft, en ontwikkelingstrauma van ouders vaak een grote impact heeft op hoe ouders hun ouderschap invullen, vinden wij het belangrijk om een behandelplan te maken voor een gezin als geheel, waarbij er aandacht is voor ieders verhaal en behoeften. 

 

Het behandelprogramma bij Traumacentrum Kind & Gezin bestaat uit een combinatie van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden, een reeks creatieve en evidence-based interventies en vaktherapie. We bieden een behandeling aan, waarbij wordt gewerkt aan het verwerken van en omgaan met het trauma en de consequenties ervan op het dagelijks functioneren. De sleutel is dat therapie relationeel moet zijn, en in de juiste volgorde, te beginnen met het kalmeren van de primitieve angstreacties en het opbouwen van veiligheid, zodat reflectie, denken, leren en keuzes maken mogelijk wordt, in relatie met de belangrijkste volwassenen (ouders / verzorgers). Door samen met ouders / verzorgers veerkracht te ontwikkelen, zal ook de veerkracht van het kind toenemen. Wil therapie verandering creëren, dan is mededogen en veiligheid in een brede gemeenschap nodig (familie, school, etc.). Hiertoe creëren we een therapeutisch web rond het kind, gevuld met gevoelige, afgestemde en geïnformeerde volwassenen. De behandelsetting is poliklinisch, deeltijd of klinisch en altijd multidisciplinair.

 

Veiligheid ervaren is één van de kernwoorden voor de start van de behandeling. Het team bestaat uit een brede variatie professionals waarbij we beschikken over een scala aan expertises om zo een passend mogelijk zorgaanbod te kunnen doen dat aansluit op individuele omstandigheden. Het Traumacentrum Kind & Gezin omvat daarom leden uit de kennisgroep Psychotrauma en Multifocus. 

 

Het werken met gezinnen met een complexe en multipele problematiek is geen sinecure. Maar hoeveel er ook kan fout lopen in een gezin, er zijn altijd ook zaken die wel goed gaan en waaruit kracht en inspiratie kan worden geput. Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen zijn immers meer dan de som van hun problemen. Bij hulpverlening mag dus niet uitsluitend tijd worden besteed aan de analyse en correctie van oude problemen. In plaats daarvan wordt een hulpverleningsmodel aangeboden waarbij families weer toekomstperspectief krijgen die ze voor zichzelf wensen, met hun mogelijkheden en uitdagingen. De hulpverlener is daarbij een 'waarderende bondgenoot'. 

 

Bereikbaarheid van het Traumacentrum Kind & Gezin: