RKEC Weert

www.kecweert.nl

RKEC dichterbij! Op 25 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Weert een krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van een Regionaal Kennis en Expertise Centrum (RKEC) aan de Beatrixlaan in Weert.

Het RKEC is een concept waarbij onderwijs en zorg geïntegreerd wordt aangeboden. Naast het genoemde krediet participeren de provincie Limburg en de deelnemende partners in de financiering. De start van de bouwwerkzaamheden is in 2015. De deelnemende partners vormen een coöperatie: Onderwijsstichting MeerderWeert, Aloysius Stichting voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, de Wijnberg voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs en de Mutsaersstichting (compleet in jeugdzorg).

 

Het RKEC biedt in geïntegreerde programma’s onderwijs en zorg aan cliënten. Kinderen, jongeren en hun ouders die te maken hebben met specifieke leer- en ontwikkelvragen, kunnen hier terecht. Het kind staat altijd centraal en zijn of haar perspectief is leidend. De integrale samenwerking biedt een meerwaarde voor leerling én gezin. Zowel de gemeente Weert als de provincie Limburg en de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in de regio zijn enthousiast over de realisatie van het RKEC. Het centrum biedt 320 onderwijszorgplaatsen waar samenhangende en krachtige onderwijs- en zorgvormen worden gerealiseerd. Het Regionaal Kennis en Expertise Centrum wordt een veilige en vertrouwde plek voor leerlingen, gezinnen, scholen en zorgaanbieders.