Preventie

Voorkomen is beter dan...

De Mutsaersstichting stuurt dan ook actief op preventie en vroegtijdige signalering. Dit doen we door onder andere voorlichting en cursussen te geven over diverse onderwerpen, het organiseren van ouderavonden op scholen en schoolnabije locaties en het onderhouden van contacten met ouderverenigingen.

 

Binnen preventie heeft vooral het onderwijs onze speciale aandacht. Juist daar bestaat een grote behoefte aan deskundigheidsbevordering en vaardigheidstrainingen voor het werken met jongeren. De Mutsaersstichting zet zich daarom ook, mede vanuit het Expertisecentrum, intensief en belangeloos in voor onderwijsorganisaties en scholen om zoveel mogelijk kennis op gebied van preventie te delen.