Orthopedagogische systeembehandeling

Dit programma biedt hulp aan gezinnen en hun omgeving (school, netwerk, vrije tijd) waar lichte tot ernstige opvoedingsproblemen spelen van diverse aard. De ouders ervaren opvoedproblemen, de kinderen laten ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zien.

 

Via een ‘wraparound care’ benadering wordt geprobeerd een cirkel van personen uit het eigen netwerk én professionele voorzieningen rondom de hulpvrager(s) te vormen.  De zorgverlening richt zich met name op empowerment, zodat ouders weer in staat zijn de opvoeding van de kinderen grotendeels zelf op te pakken. Vroeg-interventie is hierbij van belang.

 

Sleutelwoorden in dit programma: gezin kiest, eigen kracht als basis, maatwerk, netwerkondersteuning daar waar nodig, cultureel bekwame hulpverlening, resultaatgericht en veiligheid van de gezinsleden en vooral kinderen is gewaarborgd.

 

De hulpvraag kan naast door het gezin/gezinsleden zelf, hier ook gesteld worden door derden, zoals bijvoorbeeld de school. Bijvoorbeeld wanneer gezinnen zelf niet in staat zijn de juiste vorm van hulp te vinden.

 

Mutsaersstichting en scheiding

Vele kinderen hebben ouders die hun partnerrelatie hebben beëindigd. Het traditionele gezin bestaat naast gezinnen met gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Het opgroeien in deze veranderende context vraagt een bijzondere aandacht en soms directe interventies. De aanpassing van de ene gezinsvorm naar de andere is helaas omgeven met partijdigheid en conflicten.

Om scheidingsgerelateerde hulpvragen van kinderen en ouders te kunnen beantwoorden, heeft  de Mutsaersstichting een viertal hulpverleningsvormen in huis.

 

Dit zijn: