KEC de Donderberg Roermond

Met ingang van 27 juli 2015 start het Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg in Roermond.

adres: Kasteel Hillenraedtstraat 36, 6043 HK Roermond

telefoon: 077- 3217900

info@kecdedonderberg.nl

 

Elk talent telt. Dat uitgangspunt is de stevige basis voor de samenwerking
tussen Aloysius Stichting, Onderwijsexpertise de Wijnberg, de Mutsaersstichting,
het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden-Limburg en het Gilde ROC.

Samen streven zij naar een gezamenlijke huisvesting voor hun onderwijs- en
zorgaanbod in het Kennis en Expertise Centrum Roermond (KEC), gevestigd
aan de Kasteel Hillenraedtstraat.

Deze samenwerking is bijzonder te noemen. Alle organisaties delen het geloof in
de ontwikkelingskracht van kinderen. Ieder kind heeft talent en dromen en samen
worden deze dromen verwezenlijkt.

 

Het KEC draait niet alleen om onderwijs en zorgdoelen – één kind, één gezin,
één plan, maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen met een speciale leer- en/of
ontwikkelingsvraag hun weg vinden in de samenleving, richting vervolgonderwijs,
dagbesteding of werk. Samen zijn wij in staat om kinderen en jongeren van
0 tot 23 sneller en effectiever te helpen.

 

Het Kennis en Expertise Centrum geeft ongeveer 250 kinderen en jongeren de
mogelijkheid hun talenten te ontplooien. Daarnaast worden er vanuit het centrum
ongeveer 500 kinderen en jongeren in de regio begeleid.

 

Het Kennis en Expertise Centrum Roermond is er voor de kinderen en jongeren.

Een integraal onderwijs/zorgplan en een systeemgerichte aanpak,  dat zorgt ervoor
dat kinderen en jongeren – naar eigen mogelijkheden- zich kunnen ontwikkelen en
zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige positie in de samenleving.

Meer informatie op de website: www.kecdedonderberg.nl