Expertisecentrum

Om in de toekomst kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, zullen op gebied van jeugdzorg en passend onderwijs verbindingen gemaakt moeten worden. De Mutsaersstichting investeert daarom in de inrichting van expertisecentra waarin het concept 'één kind > één gezin > één plan > één regie' leidend is.

Niet langer organisaties die versnipperd kijken naar de vraag van een cliënt, maar gemeenschappelijk. Niet alleen kijken naar het kind, maar juist ook naar het systeem en omgeving waar het vandaan komt. Eén gebouw waar kennis en expertise samenkomen, wordt gehaald en wordt gedeeld. Eén adres voor kinderen, jongeren, ouders, verwijzers, instanties en overheden.

De Mutsaersstichting participeert met andere instellingen op dit moment in de nieuwbouwplannen en inrichting van Expertisecentra Zorg-Onderwijs in Roermond, Weert en Venlo. In Venray ambieert de Mutsaersstichting dit ook te gaan doen.