Eetstoornissen

Het zorgprogramma eetstoornissen biedt een dienstverlenende, diagnostische en specialistische behandeling, zowel voor het individuele kind als het gezin. Het richt zich op het vroegtijdig onderkennen, verklaren en behandelen van de eetproblematiek.

Dit gebeurt onder andere door  diagnostiek, somatische controles en voedingsadvisering, systeemtherapie en gezinsbegeleiding, vakgroeptherapie, cognitieve gedragstherapie en ambulante behandeling, dagbehandeling of klinische behandeling. Behandeling vindt plaats binnen de kaders van de Multidisciplinaire Richtlijn voor Eetstoornissen. De behandeling is multidisciplinair en systeemgericht, vooral belangrijk bij kinderen en jeugdigen. Snelle onderkenning en tijdige behandeling dragen bij aan de genezingskansen. Dit geldt nog sterker bij kinderen/jeugdigen die jonger zijn,  omdat door de eetstoornis hun kostbare ontwikkelingstijd wordt verkleind.

 

Eetstoornissen bij jonge kinderen, als uiting van infant psychiatrische problemen, wordt beschreven in het zorgprogramma Infant Mental Health.

 

Meer informatie over het verwijzen van een cliënt vindt u hier.

In deze brochure vindt u meer informatie over onze visie en de behandeling.

 

 

Voor iedereen die vragen heeft of op zoek is naar advies, is het eetstoornissenteam van de Mutsaersstichting telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 16.00u en 17.00u, en op woensdag en vrijdag tussen 12.00u en 13.00u, via Toegang Noord 077-3217891. Monique (verpleegkundige i.o.t. specialist), Didi (orthopedagoog) of Anke (psycholoog) zullen u te woord staan. Mogelijk dat zij uw vragen niet direct kunnen beantwoorden. Ze zullen deze vragen bespreken in het multidisciplinaire team en er vervolgens bij u op terugkomen. 

Mailen kan ook naar eetstoornissen@mutsaersstichting.nl. We zijn ook te vinden op Instagram