Aanmelding / verwijzing

Aanmelding en verwijzing

Aanmeldingen bij en verwijzingen of toewijzing naar de jeugdeenheden van de Mutsaersstichting worden op de locaties behartigd door de medewerkers van Team Toegang. De aanmelding gebeurt altijd door of namens de ouders (als het kind jonger is dan 12 jaar), de cliënt (als deze ouder is dan 16 jaar) of beiden (als de jongere tussen 12 en 16 jaar is). Het kind en het gezin zijn dan ook de feitelijke hulpvragers. 

 

Verwijzers

Huisartsen en andere verwijzers kunnen kinderen/jeugdigen bij vermoeden van psychiatrische problematiek rechtstreeks aanmelden bij een van onze vestigingen (zie locaties). Wanneer u een cliënt wilt aanmelden bij de Mutsaersstichting kan dat schriftelijk (op papier of digitaal). U vindt hier de contactgegevens van de verschillende locaties.

Bij de aanmelding is het van belang om persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres en BSN-nummer te vermelden. Daarnaast is een omschrijving van de zorg en de hulpvraag nodig.

Vanaf 1 april 2014 is het mogelijk om via de ZorgDomein Verwijsapplicatie digitaal te verwijzen naar de Mutsaersstichting. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen in ons adherentiegebied. ZorgDomein wordt door ruim 7.500 huisartsen in Nederland gebruikt om patiënten digitaal te verwijzen naar meer dan 170 aangesloten zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, GGZ-organisaties, huisartsenlaboratoria of andere zorgaanbieders.

 

De juiste verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een verwijzing naar de GGZ sinds 1 januari 2014 aan de volgende vormeisen voldoen:

  • Naam en functie van u als verwijzer. N.B. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de POH-GGZ de verwijzing voorbereiden.
  • Uw persoonlijke AGB-code. (uitzondering BJZ).
  • Bij papieren verwijsbrief dient er briefpapier gebruikt te worden en ondertekend door de verwijzer. Bij het ontbreken van briefpapier, volstaat een handtekening en stempel van de verwijzende instantie. 
  • De omschrijving dat er “sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis” zoals bv. angststoornis of depressie.
  • U dient expliciet te verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, geadresseerd aan de Mutsaersstichting.

 

Vragen?

Voor algemene vragen kunt u iedere werkdag terecht bij de medewerkers van
Team Toegang via de volgende telefoonnummers:

Team Toegang Noord-Limburg 077 - 321 78 91
Team Toegang Midden-Limburg 077 - 321 78 97
Team Toegang Zuid-Limburg 077 - 321 78 00

Voor kindergeneeskundige somatische vragen van huisartsen is onze kinderarts tijdens alle kantooruren bereikbaar via 077-3217891.