Verwijzers

Gemeenten, huisartsen, specialisten, en zeker ook verwijzers uit de schoolomgeving, zijn belangrijk voor onze cliënten. Immers, met elkaar vormen we de zorgketen in deze regio. Een goede samenwerking en ‘elkaar weten te vinden’ is daarbij essentieel en in het belang van onze cliënten.

 

Telefonisch spreekuur voor huisartsen

Voor algemene vragen kunt u iedere werkdag terecht bij de instroomcoördinatoren: van 9:00 tot 12:15 en van 13:15 tot 16:30 uur. Zij zijn bereikbaar via telefoonummer 077-3217891.


Met behandelinhoudelijke vragen en/of (voor-)overleg over een casus kunt u ook terecht bij Hans Jansen, kinderarts-sociale pediatrie. Hij is iedere maandag bereikbaar van 13:00 tot 13:30 uur via tel. 077-3217891.

 

 

Doorverwijzen mogelijk via ZorgDomein

Het is mogelijk om via de ZorgDomein Verwijsapplicatie digitaal te verwijzen naar de Mutsaersstichting. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met de huisartsen in ons adherentiegebied. Lees verder.

 

Eisen voor verwijsbrieven aangescherpt

Vanaf 1 januari 2014 zijn de eisen met betrekking tot verwijzing naar de GGZ aangescherpt. Desondanks ontvangen we nog altijd verwijzingen die niet aan deze vormeisen voldoen, waardoor de geleverde zorg niet voor vergoeding in aanmerking komt. De eisen zijn:

  • Naam en functie van u als verwijzer. N.B. De POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat doet alleen de huisarts. Wel kan de POH-GGZ de verwijzing voorbereiden.
  • Uw persoonlijke AGB-code. (uitzondering BJZ)
  • Indien u niet digitaal verwijst, dan een handtekening en/of stempel
  • De omschrijving dat er “sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis” zoals bv. angststoornis of depressie.
  • U dient expliciet te verwijzen voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.