Ouderschap na Scheiding

Ouderschap na Scheiding is een systeemtherapeutische interventie: ouders en kinderen worden begeleid in de aanpassing na scheiding.

Binnen deze module is ruimte voor een therapeutisch traject voor de kinderen. Veelal gaat het om vechtscheidingen.