Nieuws

Het Zomerfeest!

Op donderdag 29 juni vond het Zomerfeest plaats. Alle leerlingen en cliënten van de Wijnberg en Mutsaersstichting hebben hier aan deelgenomen, net als vele ouders. In de ochtend waren er tal van activiteiten waar de leerlingen aan deel konden nemen.

Week van de pedagogiek

Onderwijsexpertise de Wijnberg 40 jaar!

Na twee geslaagde feestweken in schooljaar 2015/2016 waarin de nadruk lag op TALENTEN van leerlingen, medewerkers en ouders, volgt na de zomervakantie ‘de Week van de PEDAGOGIEK’ van 17 tot en met 21 oktober 2016.

 

De Week van de Pedagogiek

Pagina's