Nieuws

Gebruik mondmaskers

07-10-2020 Update
Mutsaersstichting hecht grote waarde aan het continueren van de zorg, ook in deze moeilijke tijd waarin we te maken hebben met maatregelen om het Corona virus in te dammen.
Vorige week is vanuit de overheid het dringende advies gekomen om in publieke ruimtes een mondmasker te dragen.

Corona virus

24-09-2020  Update

De Mutsaersstichting houdt vast aan stabiliteit voor de kwetsbare doelgroep en continueert de zorg voor haar cliënten. Dit met in acht name van de door de GGD / RIVM vastgestelde maatregelen, en waarbij de zorgstandaard Corona vanuit de GGZ en de standaarden van het NJI als leidraad leiden.

Het Zomerfeest!

Op donderdag 29 juni vond het Zomerfeest plaats. Alle leerlingen en cliënten van de Wijnberg en Mutsaersstichting hebben hier aan deelgenomen, net als vele ouders. In de ochtend waren er tal van activiteiten waar de leerlingen aan deel konden nemen.

Pagina's