Nieuws

Corona-maatregelen

De Mutsaersstichting biedt behandeling, begeleiding en onderwijs volgens de geldende richtlijnen rondom het Coronavirus.

Omdat maatregelen en richtlijnen onderhevig zijn aan veranderingen kunt u indien u vragen heeft deze stellen aan uw contactpersoon.

Heeft u zelf klachten die passen bij Corona, of bent u in quarantaine, dan handel conform de richtlijnen van de overheid. Uw afspraak kan dan fysiek geen doorgang kunnen hebben, overleg met uw behandelaar hoe de afspraak wel “Corona-proof” vorm te geven.

Het Zomerfeest!

Op donderdag 29 juni vond het Zomerfeest plaats. Alle leerlingen en cliënten van de Wijnberg en Mutsaersstichting hebben hier aan deelgenomen, net als vele ouders. In de ochtend waren er tal van activiteiten waar de leerlingen aan deel konden nemen.

Pagina's