Verantwoording

De Mutsaersstichting is een organisatie compleet in jeugdzorg met jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ, welzijn en onderwijs in de regio's Noord- en Midden-Limburg.

 

Jaardocumenten

Om u te informeren over het reilen en zeilen van de Mutsaersstichting, publiceren wij onze jaardocumenten. Het jaardocument geeft inzicht in onder andere de structuur van onze organisatie, het (financiële) beleid, de bedrijfsvoering en het toekomstbeeld.

Jaardocument 2016