Organisatiestructuur

De Mutsaersstichting kent een zogezegd platte organisatiestructuur. Dit houdt in: weinig 'lagen' in de organisatie en korte lijnen tussen de diverse niveaus en afdelingen. Een breed veld aan professionals in de eerste lijn en deskundige teams met coördinatoren worden ondersteund door een facilitaire staf en aangestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur.