Organisatie

Wij geven richting aan jouw toekomst

 

De Mutsaersstichting, compleet in jeugdzorg, is een fullservice centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening en GGZ en welzijn en onderwijs. Vanuit diverse locaties in Noord- en Midden-Limburg bieden we geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren.

 

Die multidisciplinaire benadering maakt de Mutsaersstichting sterk in vroeginterventies. In snelle, pragmatische en oplossingsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een (dreigende) verstoorde ontwikkeling en aan hun ouders. Maar ook aan gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld.
Korte lijnen, één aanspreekpunt, één persoon die het hele traject coördineert en begeleidt.

 

Vanuit de gedachte 'één kind één plan' wordt exact op maat een persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan, dat de cliënt kan volgen en sturen en waarin concrete, toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de basis van de oplossing en van het antwoord op de zorgvraag. Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarin dus alle betrokkenen, cliënt/familie en hulpverleners, samenwerken. De Mutsaersstichting biedt die aanpak. En dat wérkt!

Dit kenmerkt onze werkwijze en maakt de Mutsaersstichting uniek in Nederland.