Onze mensen

Bij de Mutsaersstichting kom je mensen tegen uit het gehele beroepenveld en vakgebied van de (jeugd)zorg en het onderwijs.

Van groepsleiders, vrouwenhulpverleensters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, onderwijskrachten, pedagogen, ortho-pedagogen, paramedici, tot beeldend therapeuten, muziektherapeuten, fysiotherapeuten, onderzoeksspecialisten, kinderartsen, psychologen en/of psychiaters.

 

Iedereen die optreedt namens de Mutsaersstichting werkt volgens onze Integriteits- en Gedragscode. (Deze code is op te vragen door een e-mail te sturen aan info@mutsaersstichting.nl).

 

Allemaal betrokken en professioneel. Allemaal met één streven: de zorgweg van de cliënt optimaal te laten aansluiten bij de vraag. Met één plan en een aanpak die werkt!

Onze mensen vertellen er zelf over in de onderstaande filmpjes. Kijk en luister naar hun verhaal.

 

Hans Jansen, kinderarts

 

 

Wendy Verhagen, trajectbegeleidster   

 

Medewerkers Logeerhuis; Annie en Marie-Louise