Kwaliteit

De Mutsaersstichting streeft naar duurzame kwaliteit van zorg en voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: NEN-EN-ISO 9001:2015. Het certificaat is geldig voor de volgende scope: Gezinsbehandeling, begeleiding en behandeling van vrouwen in de opvang; specialistische jeugdhulp; specialistische GGZ waaronder kinder- en jeugdpsychiatrie met BOPZ-aanmerking; ambulant, in deeltijd en met 24-uursopname.
.

  Kwaliteitsstatuut

Het Kwaliteitsstatuut is een professionele standaard voor de GGZ. Het beschrijft hoe de Mutsaersstichting de GGZ-zorg voor de individuele cliënt heeft ingericht.
Doel van dit kwaliteitsstatuut is dat u de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener(s).
En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.
Als cliënt moet u merken of er inderdaad sprake is van 'gepaste zorg’.

 

Het kwaliteitsstatuut is een  gids met antwoorden op de meest gestelde vragen over het GGZ-zorgaanbod van de Mutsaersstichting.
Begrijpt u bepaalde informatie niet? Of is de informatie te algemeen, waardoor onduidelijk is wat die precies voor u betekent?
Vraag dan vooral door totdat u antwoord op uw vragen krijgt en de geboden informatie begrijpt.
Een goede voorbereiding helpt hierbij. Denk daarom vooraf na wat u in elk geval wilt weten en zet dat desnoods kort op papier.
Dan weet u zeker dat u geen vraag vergeet in het gesprek met uw verwijzer of zorgverlener.

 

Hieronder kunt u het statuut downloaden
Kwaliteitsstatuut