Inkoopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor leveringen van zaken, diensten en/of werken zijn de inkoopvoorwaarden van de Mutsaersstichting van toepassing.

De Mutsaersstichting kent vier verschillende inkoopvoorwaarden:

 

 

(Download de voorwaarden door op bovenstaande de link te klikken).