Historie

De Mutsaersstichting heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Wat we nu kennen als de Mutsaersstichting begon in 1927 in Venlo als een Rooms-katholiek herstellingsoord voor spoor- en tramwegpersoneel.

 

De naam Mutsaers, komt in 1930 in beeld wanneer het ‘Mutsaersoord’ officieel als herstellingsoord voor volwassenen in gebruik wordt genomen. Geestelijk adviseur, de latere monseigneur Mutsaers én naamgever van onze stichting, staat hiervan aan de basis.
In 1930 komt op het terrein ook een ‘Kinderhuis’. Dit wordt later Het Agnespaviljoen genoemd, naar de echtgenote van monseigneur Mutsaers. Het Agnespaviljoen is nu het gebouw waarin de Wijnberg (school voor speciaal onderwijs) is gehuisvest.

 

De zusters van de Heilige Vincentius zwaaien het scepter over het herstellingsoord totdat zij het beheer in 1970 overdragen aan de Stichting M.A. (Mutsaersoord-Agnespaviljoen) en het latere M.A.K. (Mutsaersoord-Agnespaviljoen-Kleuterhof). In 1986, drie jaar nadat de zusters zich ook uit de zorg voor de patiënten hebben teruggetrokken, krijgt de stichting de naam die we nu nog gebruiken: de Mutsaersstichting.

 

Kort historisch overzicht van de ontwikkelingen van de Mutsaersstichting