ANBI Status

ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) dienen de onderstaande gegevens op het internet te publiceren. De Mutsaersstichting heeft de ANBI status.

 

Naam van de instelling: Mutsaersstichting
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 002950881
Adres: Postbus 242, 5900 AE Venlo / Postweg 88, 5915 HB Venlo
Doelstelling van de ANBI: zie Missie en visie
Hoofdlijnen van het beleidsplan: zie Missie en visie
Bestuurder: de heer M.T.A. Goedhart
Beloningsbeleid bestuur: WNT
Beloningsbeleid personeel: CAO GGZ
Verslag activiteiten: zie jaardocument
Financiële verantwoording: zie jaardocument