MRS Mutsaers Risico Schaal

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
START
Het invullen van de MRS is weinig werk: je krijgt enkele vragen voorgelegd met het verzoek daar - zonder al te veel overwegingen - antwoord op te geven.

De eerste vragen gaan over spannende situaties en conflicten. Ieder kind reageert op zijn of haar eigen manier op prikkels van binnen en van buiten. De reactie die bij jouw kind of leerling past, is het best te zien in spannende situaties of bij een conflict. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verjaardag, een spreekbeurt of het kiezen van groepjes bij de gymles. Conflicten komen voor bij ruzies, gepest worden en dergelijke.

Het gaat niet om een eenmalige reactie die een kind laat zien, maar om het gedrag dat meestal voorkomt in zo’n situatie. Als er geen duidelijk ‘patroon’ te zien is moet je kiezen voor:‘geen van beide stellingen is duidelijk van toepassing’.

Het invullen van de vragenlijst wijst zich verder vanzelf. Na het invullen van de vragen verschijnt direct de uitkomst. Het kan zijn dat het gedrag van het kind getypeerd wordt en er een kort advies gegeven wordt. Deze adviezen staan uitgebreid beschreven in het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiestysteem. Voor meer inlichtingen:Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:


HOOFDSELECTIE
[OPTIES_A-_AB_-B] a1b1
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_-.b_A.b_A-] a1b2
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_A.b_A-_AB] a1b3
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_.a-_.aB_-B] a2b1
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_.a-_.a.b_-.b] a2b2
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_.a.b_.a-_.aB] a2b3
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_.aB_-B_AB] a3b1
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
[OPTIES_.a.b_-.b_A.b] a3b2
Welke van de volgende omschrijvingen past het best?
EINDE
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
AANBIEDEND
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
wil duidelijk de braafste van de klas zijn
stelt hoge eisen aan zichzelf
vindt dat je geen ruzie mag maken
heeft snel buikpijn of hoofdpijn
zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt
HULPELOOS
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
gaat moeilijke situaties uit de weg
huilt snel
zegt vaak: 'kan ik niet'
doet niets als de ander geen initiatief neemt
laat zich gemakkelijk pesten
OPOFFEREND
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
doet vaak wat de ander wil
zegt vaak: 'maakt me niet uit'
is snel van slag
gaat ruzie uit de weg
wil het de ander naar de zin maken, desnoods ten koste van zichzelf
AUTONOOM
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
schept op en vertelt sterke verhalen
neemt de leiding ten koste van anderen
lacht anderen uit
legt de schuld van mislukkingen buiten zichzelf
wil door anderen de beste gevonden worden
AFSTANDELIJK
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
is snel boos
pest andere kinderen
liegt soms of pakt stiekem dingen weg
vergeet veel en is snel afgeleid
is (over)actief, 'eerst doen en dan denken' is typerend
DOMINANT
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
stelt weinig belang in andere kinderen
speelt weinig samen, heeft daar geen behoefte aan
kan slecht tegen onverwachte veranderingen
doet het liefst bekende dingen
vindt het niet belangrijk hoe anderen over hem/haar denken
TERUGHOUDEND
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
is bang om afgewezen te worden
kijkt de kat uit de boom
vertrouwt iemand mogelijk pas na geruime tijd
denkt snel dat anderen over hem/haar praten
is in nieuwe situaties erg gespannen
ONDERDANIG
Helemaal nietEen beetjeDuidelijk of vaak
heeft nergens zin in
moppert veel over zichzelf en anderen
zegt vaak: 'ja, maar', bij advies
is snel geïrriteerd en zoekt dan ruzie
niets mag lukken
ADVIES0_AANBIEDEND
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_HULPELOOS
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_OPOFFEREND
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_AUTONOOM
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_TERUGHOUDEND
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_AFSTANDELIJK
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_DOMINANT
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES0_ONDERDANIG
Er zijn geen aanwijzingen dat uw kind/leerling probleemgedrag gaat ontwikkelen.
ADVIES_AANBIEDEND

Het kind loopt risico ernstige gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • steun dit kind bij wat het doet, accepteer en waardeer zijn initiatieven, leer het dat het fouten mag maken.
 • laat merken hoe je op een goede manier emoties kunt uiten.
 • door tolerant te zijn, geef je het kind de ruimte om gedrag uit te proberen.


Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_HULPELOOS

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • geef aandacht en bevestiging, zodat dit kind meedoet en zich niet terugtrekt.
 • daag uit om kleine initiatieven te nemen.
 • geef gedragsalternatieven waar het kind uit kan kiezen.


Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_TERUGHOUDEND

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • accepteer het terugtrekkend gedrag van het kind.
 • probeer een vertrouwensrelatie op te bouwen waardoor zijn angst vermindert.
 • werk langzaam toe naar ontspanning en openheid.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_OPOFFEREND

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • geef dit kind de gelegenheid zijn eigen weg te vinden, waarbij de nadruk ligt op de relatie; de methode is daarbij minder belangrijk.
 • dit kind moeten weer vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden krijgen en zelf beslissingen durven nemen. Alle initiatieven die het neemt, moeten daarom aangemoedigd worden.
 • door positieve ervaringen op te doen, kan de angst voor afwijzing worden verkleind, zodat het kind (weer) zichzelf durft te zijn.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_AUTONOOM

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • geef dit kind erkenning en waardering. Het is goed in staat om voor zichzelf te zorgen.
 • dit kind vraagt ruimte om zijn eigen keuzes te maken.
 • wees niet te streng, zodat het kind niet meer hoeft te bluffen of te vluchten in trots en grootspraak.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_AFSTANDELIJK

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:


In het kort adviseren we:

 • geef dit kind structuur om greep op zijn wereld te krijgen.
 • ritme, regelmaat, orde en consequentheid zijn belangrijk; beloningssystemen kunnen daarbij helpen.
 • wees duidelijk dat je bepaald gedrag afwijst, maar nooit het kind zelf.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_DOMINANT

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • respecteer zo veel mogelijk zijn gedrag.
 • probeer een machtsstrijd te vermijden.
 • bespreek feitelijk, niet emotioneel, de consequenties van zijn gedrag.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl

ADVIES_ONDERDANIG

Het kind loopt risico om gedragsproblemen te ontwikkelen van het type:In het kort adviseren we:

 • steun dit kind in het maken van eigen keuzes; begeleid het in het nemen van verantwoordelijkheid.
 • ga niet voorschrijven, ook al vraagt het kind daarom.
 • heb begrip voor zijn problemen, maar ga er niet in mee.

Mocht de uitslag van deze MRS reden zijn tot vragen of zorgen dan kun je contact opnemen met de Mutsaersstichting:

info@mutsaersstichting.nl


Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Aanvullende informatie en ondersteuning zijn verkrijgbaar bij de Mutsaersstichting.

Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen:

opleiding@mutsaersstichting.nl