Kinderen in Echtscheiding Situaties (KIES)

KIES vindt hier een unieke toepassing. Het is gebleken dat kwetsbare kinderen die behandeld worden in dagbehandelingsgroepen baat hebben bij een KIES=traject.

Lees meer hierover in de folder.