Week van de pedagogiek

Onderwijsexpertise de Wijnberg 40 jaar!

Na twee geslaagde feestweken in schooljaar 2015/2016 waarin de nadruk lag op TALENTEN van leerlingen, medewerkers en ouders, volgt na de zomervakantie ‘de Week van de PEDAGOGIEK’ van 17 tot en met 21 oktober 2016.

 

De Week van de Pedagogiek

Tijdens deze week staat De Wijnberg dagelijks en op verschillende manieren stil bij het thema PEDAGOGIEK. In deze week is er een breed aanbod van activiteiten voor leerlingen/cliënten, ouders, medewerkers en partners. Hierbij staat de woensdag centraal als Symposiumdag, waarbij medewerkers én externe gasten samen kunnen genieten van landelijk bekende gastsprekers. Tussentijds en na afloop is er gelegenheid om op informele wijze met collega’s en vakgenoten van gedachten te wisselen.

Status: