Mutsaersstichting Online

datum: 16-02-2016 De online strategie van de Mutsaersstichting berust op vier pijlers:

1. Online behandeling

We willen in aanvulling op en gedeeltelijk als vervanging van ons reguliere aanbod online behandelvormen aanbieden vanuit een stepped care gedachte (behandeling niet zwaarder dan strikt noodzakelijk).

 

2. Online serviceverlening

We willen naast de reguliere communicatiekanalen, een volwaardig digitaal servicekanaal aanbieden voor zaken als het aanmelden, maken van een eerste afspraak, het invullen van vragenlijsten, het inzien van het eigen dossier, het inzien en maken van vervolg afspraken, sms-diensten, communicatie met de eigen behandelaar etc.

 

3. Online vindbaarheid

We willen meer aansluiten bij het zoekgedrag van onze clientèle en actiever communiceren via internet (niet alleen zenden, maar ook horen wat er over de Mutsaersstichting gezegd wordt op forums etc). Door actief de effecten van onze online activiteiten te monitoren krijgen we zicht op de effectiviteit en het bereik ervan. Op basis van deze inzichten nemen we gerichte maatregelen om het bereik en effect van onze uitingen te vergroten. Verschillende doelgroepen vragen mogelijk verschillende benaderingswijzen. De website behoeft dringend actualisatie in technisch en inhoudelijk opzicht. Onze online marketing richt zich niet alleen op cliënten en verwijzers maar ook op stagiaires en werkzoekenden.

 

4. Online serviceverlening ketenpartners

Om veilige digitale gegevensuitwisseling met onze ketenpartners te realiseren, geloven we het meest in zogenaamde application to application communicatie, waarbij de huisarts gewoon vanuit zijn eigen informatiesysteem (HIS) een bericht naar Mutsaersstichting kan sturen en een bericht vanuit Care4 ontvangt in datzelfde HIS.

 

Met financiële ondersteuning van de provincie Limburg is de laatste jaren hard gewerkt aan de realisatie van deze pijlers en we hebben veel bereikt: ·

- Cliënten kunnen zich digitaal aanmelden voor het KEC in Roermond. ·

- Huisartsen kunnen digitaal naar de Mutsaersstichting verwijzen. ·

- Met gemeentes worden gegevens digitaal uitgewisseld. ·

- We zijn actief op diverse sociale media.

 

Op het vlak van de eerste twee pijlers hebben we wat tegenslag ondervonden. Het ging technisch allemaal niet zo snel als we graag wilden. Inmiddels zijn we dicht bij een oplossing waarmee we veilig met cliënten digitaal kunnen communiceren en hen dossiertoegang kunnen bieden. Een proef hiermee heeft nog een aantal verbeterpunten opgeleverd die we eerst willen oplossen voordat we ermee live gaan. We verwachten komende zomer live te kunnen gaan met ons vernieuwde cliëntenportaal.

Status: