Fifth international conference in Maastricht

D.d. 25-04-2016 Tijdens de presentatie van het project 'Elaine' (European Local Authorities Integration Network) in Maastricht heeft de Mutsaersstichting een bijdrage geleverd aan het thema: 'Health and integration of migrants and refugees'.

De bijeenkomst werd bezocht door afgevaardigden van Zweden, Engeland, Spanje, Denemarken en Nederland. Eerdere conferenties hebben in 2016 plaats gevonden. De volgende thema's rondom integratie kwamen aan bod: ondernemerschap, vrijwilligers, sport en culturele activiteiten en taalcursussen.

In Nederland (Maastricht) stond het thema gezondheid in de breedste zin van het woord, centraal. In de ochtend zijn een aantal lezingen gehouden door verschillende organisaties met een muzikale omlijsting, verzorgd door drie jongeren van de Mutsaersstichting. In de middag werden er verschillende workshops aangeboden. Een van de workshops werd verzorgd door onze collega's Naomi Vandamme en Simone Nillesen waarbij het QCC Resilience model werd gepresenteerd. In dit model staat 'veerkracht' centraal.

Het animo voor deze workshop was groot en de reacties waren zeer positief!

Status: