Verplichte zorg (wet verplichte ggz)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling kan plaats vinden. 

Verplichte zorg wordt pas ingezet als het écht niet anders kan. 

 

In onderstaande animatiefilm wordt op een toegankelijke manier uitgelegd wat de nieuwe wet inhoudt. Deze animatiefilm is in nauwe samenwerking tussen GGZ centraal en Fiks Film ontwikkeld. 

Animatie wvggz

 

Er zijn twee manieren waarop deze verplichte zorg kan worden opgelegd

  • met een crisimaatregel of
  • met een zorgmachtiging

 

Het Ministerie van VWS geeft op haar website informatie voor cliënten die te maken krijgen met verplichte zorg:

 

Alles wat verder met de Wet verplichte ggz te maken heeft kun je ook terugvinden op de webiste van het ministerie van VWS: www.dwangindezorg.nl .