Rechten en plichten

Als je zorg of hulp krijgt van de Mutsaersstichting, dan heb je rechten en plichten. Jij wilt weten wat je van ons kunt verwachten en andersom verwachten wij ook bepaalde dingen van jou. Hieronder vind je de belangrijkste rechten en plichten:

 

Samen werken

Wanneer je hulp of zorg van ons krijgt, verwachten we van jou dat je meewerkt aan die hulp. Wanneer je een tijdje bij ons in een leef- of woongroep verblijft, gelden er natuurlijk bepaalde huisregels. We willen het per slot van rekening voor iedereen zo prettig mogelijk maken. Deze huisregels krijg je al vóórdat je bij ons komt logeren, zodat jij precies weet wat er van jou wordt verwacht én wat jij van anderen en van ons mag verwachten.

 

Privacy

Om je goed te kunnen helpen, verzamelen en bewaren wij informatie over jou. Onze medewerkers zijn verplicht om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke informatie. Want wat jij met ons bespreekt en wat je bij ons doet, gaat anderen niets aan. Daarom hebben alle medewerkers die je bij de Mutsaersstichting ontmoet, een beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Eventuele andere hulpverleners en artsen krijgen je dossier natuurlijk wel te zien, behálve als je daar bezwaar tegen maakt.

 

Mogelijkheid van beperkte informatie verstrekking aan gemeenten:

Een jeugdige aan wie gespecialiseerde ggz is geleverd kan, samen met degene die hem de ggz heeft verleend, ervoor kiezen dat geen enkele diagnostisch gegeven bij de declaratie bij de gemeente wordt vermeld. Indien de jeugdige jonger is dan twaalf jaar of ouder en zijn belangen niet goed kan behartigen, kan de degene die het gezag over hem uitoefent (dat wil zeggen een ouder of andere gezagsdrager) voor deze optie kiezen. De curator of mentor van een meerderjarige jeugdige kan ook voor deze optie kiezen. Hiertoe dient een in overleg met uw behandelcoördinator een  privacyverklaring ingevuld en ondertekend te worden.

 

Klachten

De Mutsaersstichting streeft ernaar goede zorg te verlenen. Om dit te realiseren werken bij de Mutsaersstichting gekwalificeerde en deskundige medewerkers. Dat neemt niet weg dat er situaties kunnen ontstaan waarover je niet tevreden bent.

 

Ontevreden

Ben je niet tevreden over de manier waarop de medewerker van de Mutsaersstichting met jou of je probleem omgaat? Praat hier dan over met deze medewerker of eventueel zijn of haar leidinggevende.

 

Een klacht indienen

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Hoe je dat doet, lees je in de folder 'Als je niet tevreden bent'. Je kunt ook je klachtformulier sturen naar:

Klachtencommissie Mutsaersstichting
Postbus 242
5900 AE Venlo

 

Vertrouwenspersoon

Voor ondersteuning bij het indienen van een klacht of teken van ongenoegen, kun je contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ): akj.nl (ook voor ouders van cliënten) of de Stichting Patiënten Vertrouwens Persoon (PVP) pvp.nl (alleen voor cliënten óf voor cliënten en hun ouders/voogd, voor zover die ouders de klacht van de cliënt ondersteunen). Wil je zien wat een vertrouwenspersoon voor je kan doen, bekijk dan het filmpje op de website van AKJ.

Klinische en ambulante cliënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld.  De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Kinderen tot 18 jaar die informatie en advies zoeken over hun rechten kunnen bellen naar of langskomen bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De Kinderrechtswinkel helpt gratis en eventueel anoniem. Meer informatie vind je op kinderrechtswinkel.nl

 

De Kinderombudsman

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

De Kinderombudsman kan je uitleggen hoe je voor je rechten kunt opkomen: alleen of met andere kinderen. Zie ook dekinderombudsman.nl

 

Ja dokter, nee dokter

Een website voor kinderen en jongeren waar je meer informatie vindt over rechten is ook jadokterneedokter.nl