Mutsaers Risico Schaal

Opvoeden betekent het kind voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. Dat is soms niet eenvoudig en het gaat niet altijd vanzelfsprekend. Om welke reden dan ook. Het is normaal dat je als ouder of leerkracht vragen hebt over opvoeden. Je maakt je soms zorgen maar je weet niet of dat nodig is. Of wat je dan moet doen.

 

Het is wel belangrijk om daar over na te denken. Het tijdig signaleren van probleemgedrag kan ernstige problemen op latere leeftijd voorkómen. Maar hoe weet je of er een risico bestaat voor het ontwikkelen van probleemgedrag?

 

De Mutsaersstichting krijgt deze vraag vaak van leerkrachten, ouders of andere betrokkenen bij een kind. Daarom is de Mutsaers Risico Schaal (MRS) ontwikkeld.

 

De MRS helpt om beginnend probleemgedrag tijdig te signaleren en geeft direct handelingsadviezen als ondersteuning aan de opvoeders.