Logeerhuis

Het kan voor gezinnen met een kind met een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis zwaar zijn om de boel draaiende te houden, zeker als er nog andere kinderen in het gezin zijn of er nog andere problemen spelen. Het zorgtraject Logeren kan hierin uitkomst bieden. Het gezin kan de zorg voor het kind even loslaten en tot rust komen, en het kind kan werken aan zijn eigen doelen. Voor het kind betekent het Logeerhuis een plezierig verblijf met succeservaringen én een leuke tijd met leeftijdsgenootjes. Binnen het Logeerhuis leert het kind vaardigheden op alle ontwikkelingsgebieden zoals omgaan met anderen, het oplossen van conflictsituaties, het volgen van regels en omgaan met gezag, vrijetijdsbesteding en zelfredzaamheid.

Het Logeerhuis biedt gespecialiseerde opvang in weekenden en schoolvakanties, voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het Logeerhuis is van vrijdag 17:00 uur tot zondag 16:00 uur geopend. Tijdens schoolvakanties is het Logeerhuis ook doordeweeks open. Wij bieden het logeren dan (van maandag t/m donderdag) aan op inschrijving. Momenteel zijn er 4 logeergroepen met een verdeling van twee groepen voor kinderen tot 12 jaar, een gemixte leeftijdsgroep en een 12+groep. Iedere logeergroep komt één weekend per 4 weken logeren en wordt begeleid door een team van gespecialiseerde groepsleiding, die deskundig omgaan met de gewenste ondersteuning en begeleiding van het kind.

Belangrijk is dat het kind zich voldoende kan voegen in de dagelijkse routine, regels en afspraken én zich kan handhaven in een groep van maximaal 8 kinderen en 2 begeleiders.


Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar begeleidingszorg@mutsaersstichting.nl.