Kosten

Een overzicht van welke zorg onder de Jeugdwet (gemeenten) valt, welke onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en welke onder de Wet Langerdurende Zorg (WLZ) vindt u hier.

 

Wanneer de hulp start op verwijzing van de huisarts of een gemeente kost de geïndiceerde hulp van de Mutsaersstichting in principe niets. De hulpverlening wordt dan gefinancierd door de provincie, de gemeente, de AWBZ of de zorgverzekering. Bij bepaalde vormen van hulp (verblijf of dagbehandeling) kan het zijn dat je een ouderbijdrage betaalt, dit liep in 2014 via het landelijk bureau inning ouderbijdragen. In 2015 gaat dit naar het CAK. Meer informatie hierover vind je vind je op www.lbio.nl onder eigen bijdrage.

 

Eigen risico

Voor zover zorg onder de zorgverzekering valt (18+)  wordt altijd eerst het eigen risico op de zorgpolis in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. De hoogte hiervan kan jaarlijks wijzigen (zie uw zorgpolis).

 

'Uw zorg in een AWBZ-instelling'

Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) heeft de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling' uitgebracht. Hierin is een korte uitleg te lezen over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ hoort.