Kosten

Een overzicht van welke zorg onder de Jeugdwet (gemeenten) valt, welke onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en welke onder de Wet Langerdurende Zorg (WLZ) vindt u hier.

 

Wanneer de hulp start op verwijzing van de huisarts of een gemeente kost de geïndiceerde hulp van de Mutsaersstichting in principe niets. De hulpverlening wordt dan gefinancierd door de provincie, de gemeente, de AWBZ of de zorgverzekering.

 

Eigen risico

Voor zover zorg onder de zorgverzekering valt (18+)  wordt altijd eerst het eigen risico op de zorgpolis in rekening gebracht door de zorgverzekeraar. De hoogte hiervan kan jaarlijks wijzigen (zie uw zorgpolis). In het regeerakkoord was het aangekondigd; in 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen Wmo. Lees verder: www.hetcak.nl/regelingen/wmo

 


'Uw zorg in een AWBZ-instelling'

Het CVZ (College voor Zorgverzekeringen) heeft de brochure 'Uw zorg in een AWBZ-instelling' uitgebracht. Hierin is een korte uitleg te lezen over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ hoort.