Indicatie aanvragen

Voor begeleiding individueel (BGI), begeleiding groep (BGG) en logeerhuis (logeerweekenden) is een indicatie nodig. Deze indicatie kan aangevraagd en afgegeven worden door de gemeente waarin u woont. Wanneer er een gezinscoach of (gezins)voogd bij uw gezin is betrokken dan kunnen zij de aanvraag met u indienen. U kunt bij uw eigen gemeente informeren hoe u een indicatie kunt aanvragen. Meestal dient u hiervoor een aantal formulieren in te vullen en moet u informatie aanleveren die vanuit de behandeling over uw kind bekend is. De gemeente zal ook willen weten waarom u een indicatie aanvraagt en wat u met de begeleiding wilt bereiken.
 
De Mutsaersstichting heeft een Helpdesk die u kan ondersteunen in het aanvragen van zo’n indicatie. Wanneer u én de behandelcoördinator het er over eens zijn dat een indicatie wenselijk is dan zal de behandelcoördinator de medewerker van de Helpdesk hiervan op de hoogte brengen en een onderbouwing voor de aanvraag aanleveren. Vervolgens zal de medewerker van de Helpdesk contact met u opnemen om met u te bekijken welke ondersteuning u nodig heeft in het aanvragen van de indicatie. Hierbij is het ook mogelijk dat een medewerker aansluit bij het ‘keukentafel’gesprek met de gemeente over de aanvraag van de indicatie.

 

Wanneer er een indicatie wordt afgegeven dan staat daarin vermeld welke begeleiding uw kind kan ontvangen (BGI, BGG of logeerhuis), het aantal uur per week of aantal logeerweekenden per maand van deze begeleiding én tot wanneer de indicatie loopt. Wanneer u ervoor kiest de begeleiding door de Mutsaersstichting te laten doen, dan wordt er contact met u opgenomen over de startdatum van BGI, BGG of logeerhuis en wordt een kennismakingsgesprek gepland. Nadat de kennismaking heeft plaatsgevonden kan de begeleiding daadwerkelijk starten.

 

Ieder half jaar wordt de begeleiding geëvalueerd met de begeleider of mentor, u en uw kind. Op het moment dat de einddatum van de indicatie in zicht komt (meestal na een jaar) wordt ook bekeken of de begeleiding moet worden voortgezet. Is dit het geval, dan moet u een herindicatie aanvragen bij de gemeente. Ook hierin kan de Helpdesk u weer ondersteunen.