Indicatie aanvragen

Voor begeleiding individueel (BGI), begeleiding groep (BGG) en logeerhuis (Logeren) is een indicatie nodig. Deze indicatie dient aangevraagd en afgegeven te worden door de gemeente waarin u woont, of kan aangevraagd worden naast een SGGZ verwijzing. Wanneer er een gezinscoach of (gezins)voogd betrokken is dan kunt u deze vraag bij hen neerleggen.

De Mutsaersstichting heeft een Helpdesk (begeleidingszorg@mutsaersstichting.nl) die u kan ondersteunen in het aanvragen van de juiste begeleidingsindicatie. De betreffende medewerker monitort de aanvraag tot aan de start van de zorg. Ieder half jaar wordt de begeleiding geëvalueerd met de begeleider, u en uw kind. Op het moment dat de einddatum van de indicatie in zicht komt wordt ook bekeken of de begeleiding moet worden voortgezet. Is dit het geval, dan zal er een herindicatie aangevraagd moeten worden. Ook hierin kan de Helpdesk u weer ondersteunen.