Hulpvormen

Wij hebben verschillende hulpvormen en mogelijkheden voor behandeling en opvang of verblijf. Van logeerhuis tot woon- en behandelgroep, van een therapie-uur op een locatie tot behandeling in de thuissituatie.

 

De Mutsaersstichting wil haar zorg zoveel mogelijk ambulant aanbieden. Ambulant betekent zoveel als 'poliklinisch'; jij komt naar een van onze locaties voor een behandelafspraak, therapie of gesprek. Dat kan natuurlijk alleen als we lokaal goed bereikbaar zijn. Bovendien vinden we het belangrijk contact te houden met de school en andere voorzieningen in de directe woonomgeving. Daarom bieden we onze hulp vanuit regionale basiseenheden en enkele specialistische voorzieningen. We werken met regioteams in Venlo, Roermond, Venray en Weert. Van daaruit bieden we ambulante, deeltijd- en onderwijsmodulen aan. Voltijdopnames zijn alleen in Venlo mogelijk.

 

Scholen

Wij bieden geïntegreerde zorg- en onderwijs aan. Dit houdt in dat wij op al onze locaties samenwerken met SO- en VSO scholen van de Wijnberg. Wil je meer over deze scholen weten? Zie dewijnberg.nl mail naar info@dewijnberg.nl  of bel met de Wijnberg via 077-3217650.

 

Gespecialiseerde begeleiding

Het zorg- en hulpaanbod binnen de gespecialiseerde begeleiding is gericht op het versterken, onderhouden en/of compenseren van vaardigheden die een kind nodig heeft om zich binnen diverse leefgebied op positieve wijze te bewegen. Het zorgaanbod bestaat uit drie modules, het logeerhuis, dagbesteding / begeleiding groep (BGG) en de begeleiding individueel (BGI).

 

Woon- en leefgroepen

Kinderen en jongeren kunnen ook enkele dagen in de week bij ons wonen, in een van onze therapeutische woon- en leefgroepen. Je woont dan samen met leeftijdsgenoten in een huis op ons terrein. Overdag ga je gewoon naar school. Daarnaast krijg je begeleiding en behandeling volgens een overeengekomen plan. Lees meer bij 'Hoe een behandeling er uit kan zien'.