Hoe een behandeling er uit kan zien

Hoe verloopt het vanaf de aanmelding tot de start van je behandeling en met wie krijg je allemaal te maken? Kortom; hoe kan een behandeling er bij ons uitzien.
 

De aanmelding bij de Mutsaersstichting verloopt via de medewerkers van Team Toegang. In de aanmeldfase krijg jij (en/of je ouders) dan ook eerst met hem te maken. Daarna maak je kennis met jouw behandelcoördinator. Dit wordt je vaste contactpersoon waarbij jij gedurende de behandeling met al je vragen terecht kunt. De behandelcoördinator is je aanspreekpunt en geeft aan wie er bij welke gesprekken aanwezig zijn. De behandelcoördinator regelt samen met jou (en/of je ouders) welke hulpverleners met jou en jouw probleem aan het werk gaan. Het team van hulpverleners wordt op maat van het behandelplan samengesteld. In dit behandelplan staat wat we precies gaan doen en met wie (welke disciplines).

Bij de Mutsaersstichting werken mensen uit allerlei vakgebieden in de (jeugd)zorg en het onderwijs. Van groepsleiders, maatschappelijk werkers, therapeuten en verpleegkundigen tot onderwijskrachten, pedagogen, psychologen, kinderpsychiater en kinderartsen. Afhankelijk van de geïndiceerde zorg kun je te maken krijgen met één of meer hulpverleners. Elk (behandel)team binnen onze organisatie krijgt leiding van een teamcoördinator. Mochten er vragen zijn waarbij de behandelcoördinator niet verder kan helpen, kun je (en/of je ouders) bij de teamcoördinator terecht.

 

Ambulant, deeltijd of voltijd

In de meeste gevallen, circa 80 %, verloopt een behandeling ambulant. Dat wil zeggen dat je voor een behandelafspraak of gesprek naar ons toe komt. In sommige gevallen komen onze ambulante medewerkers bij jou thuis. Het kan echter ook zo zijn dat, gezien de problematiek of ernst van of de situatie, een deeltijd- of voltijdbehandeling het beste is. Je verblijft dan tijdelijk bij ons in een woon- of behandelgroep.

De Mutsaersstichting werkt met zorg- en onderwijsprogramma's die naadloos samengaan in een behandeling. Op onze locaties in Venlo, Venray, Weert en Wessem zijn speciaal onderwijs-scholen van de Wijnberg gehuisvest. De Wijnberg biedt daarbij, op de locatie in Venlo, ook voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan. Op weg naar de realisatie van kennis- en expertisecentra in Roermond en Weert werken we tevens intensief samen met de Aloysiusstichting. Lees hier meer over de ontwikkeling van de expertisecentra

Meer over onze hulpvormen en verblijf- en opvangmogelijkheden.

 

De Mutsaersstichting streeft ernaar een behandeling zo kortdurend als mogelijk te laten verlopen, maar altijd zo lang als nodig!