Gedragsclassificatie

Opvoeden betekent het kind voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de samenleving. Dat is soms niet eenvoudig en het gaat niet altijd vanzelfsprekend. Om welke reden dan ook. Het is normaal dat je als ouder of leerkracht vragen hebt over opvoeden. Je maakt je soms zorgen maar je weet niet of dat nodig is. Of wat je dan moet doen.

 

Het is wel belangrijk om daar over na te denken. Het tijdig signaleren van probleemgedrag kan ernstige problemen op latere leeftijd voorkómen. Voor meer informatie verwijzen we naar het boek Gedragsclassificatie van Paul Termaat. Leerkrachten, ib-ers en andere hulpverleners kunnen een tweedaagse cursus volgen in het werken met dit classificatiesysteem. Voor meer inlichtingen: opleidingen@mutsaersstichting.nl.