Begeleiding groep (BGG) / dagbesteding

Het is voor kinderen met een psychiatrische problematiek, gedragsprobleem of ontwikkelingsstoornis vaak niet vanzelfsprekend of gemakkelijk om samen te spelen, lid te zijn van een vereniging of af te spreken met leeftijdsgenootjes. Ook naar school gaan kost vaak veel moeite en het is soms niet mogelijk een volledige schoolweek te volgen. Deze kinderen hebben extra behoefte aan houvast en structuur in hun leven en hebben hierbij begeleiding en ondersteuning nodig. Vrije tijd is vaak moeilijk in te vullen, met verveling als resultaat. De module begeleiding groep (BGG) en dagbesteding kan hierin een uitkomst bieden.

 

De Mutsaersstichting heeft een groot aanbod aan activiteiten waaraan kinderen in groepsverband kunnen deelnemen, zowel sportief als creatief. Binnen de groep wordt door de begeleiders rekening gehouden met de individuele doelen van de kinderen en worden activiteiten afgestemd op de individuele mogelijkheden. Zo wordt door het doen van activiteiten bijvoorbeeld gewerkt aan sociale interactie, het vergroten van zelfvertrouwen en het zelfstandig leren invullen van de vrije tijd. Ook voor kinderen die (nog) niet volledig naar school kunnen heeft de module begeleiding groep en dagbesteding een aanbod aan activiteiten, waarbij met school wordt samengewerkt.

 

De momenten waarop de BGG en dagbesteding geopend zijn en meer informatie over het activiteitenaanbod vindt u op de Activiteitenpagina.

 

Voor het deelnemen aan activiteiten is een indicatie nodig.

Lees meer hierover bij Indicatie aanvragen.