Cliënten

Voor jou en je omgeving: één belang

 

Problemen doen zich zelden maar op één plaats voor. Als jij een probleem hebt, of een vraag waar je mee worstelt, krijgt jouw omgeving daar bewust of onbewust vaak ook mee te maken. Thuis, in het gezin, op school of op je werk, binnen je schilderclub of je voetbalvereniging. Om een probleem op te lossen en aan te kunnen pakken, luisteren we naar jou en kijken we naar de omgeving waarin het probleem zich voordoet. Zodat we ook de omgeving kunnen betrekken bij de oplossing.

 


De ondersteuning van de Mutsaersstichting is altijd maatwerk; ongeacht of het zeer complexe of (relatief) eenvoudige zorg betreft. Hoe verschillend de zorg- of hulpvraag ook is, wij hebben maar één belang: cliënten weer grip op de toekomst bieden met een aanpak en een plan dat werkt.

 


De Mutsaersstichting vindt de mening van cliënten heel belangrijk. Zij kunnen via de cliëntenraad/jeugdraad meepraten en denken over onderwerpen in de organisatie.

Lees meer over de medezeggenschap.