Zingen in het Donker

Een film over huiselijk geweld

 

Je kunt nóg zoveel onderzoekgegevens en cijfers aandragen om huiselijk geweld en de impact ervan onder de aandacht te brengen, maar om écht inzicht te verschaffen, is méér nodig. De Mutsaersstichting koos voor de kunstzinnige benadering. Een film.

 

Zingen in het Donker geeft daders en slachtoffers inzicht in de gevolgen van huiselijk geweld voor hun eigen leven, dat van hun kinderen én hun kleinkinderen. Het precaire onderwerp en de maatschappelijke betekenis van de film was voor een topcast van Nederlandse acteurs reden medewerking te verlenen. (Hoofdrollen: Carice van Houten, Frank Lammers, Aart Staartjes en Gaite Jansen).

 

Zingen in het Donker wil hulpverleners, politie, politici, bestuurders en het publiek doordringen van de complexiteit van huiselijk geweld, dat vaak gekenmerkt wordt door loyaliteitsverhoudingen in gezinnen en tussen partners. Dikwijls wordt geen aangifte gedaan, uit angst voor wraak, maar ook omdat slachtoffers helemaal niet willen dat hun partner de gevangenis indraait of dat de relatie stopt. Ze willen alleen dat het geweld stopt.

 

Zingen in het Donker ondersteunt het in de praktijk inpassen van een nieuwe wet in Nederland, die het burgemeesters mogelijk maakt (potentiële) plegers tijdelijk uit huis te plaatsen om escalatie van geweld te voorkomen. Zo wordt een periode van rust gecreëerd, waarin hulpverlening aan alle betrokkenen (dader, slachtoffer, kinderen) kan starten. De nieuwe methode biedt hoop en perspectief. Zingen in het Donker helpt daarbij.

 

Brochure over de film 'Zingen in het Donker'

Informatie over de film in het Duits