Publicaties

Hier vindt u diverse publicaties van de Mutsaersstichting. Het betreft uitgaven zoals boeken, film en studies die door of op initiatief van de Mutsaersstichting tot stand zijn gekomen. U kunt ze bestellen door een e-mail te sturen of het bestelformulier in te vullen. Hieronder een korte beschrijving van de beschikbare publicaties. In het menu links vindt u meer informatie per uitgave.

 

Publicaties huiselijk geweld

- Focus; een boek en literatuurstudie voor de aanpak van huiselijk geweld.

- Multifocus; een boek over de kracht van verbinden en een handreiking voor gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.

- Zingen in het donker; een film over huiselijk geweld.

 

Publicaties zorginnovatie

- Gedragsclassificatie; een boek/handleiding over probleemgedrag bij kinderen.
- PAC: Preventief Actief Curatief; een boek over agressiehantering.
- KIM: Korte InterventieMethode; is een methode om in relatief korte tijd en met nonverbale middelen een gezin te helpen zelf de problemen op te lossen.