Nieuwsbrief Steunpunt Huiselijk Geweld

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Midden-Limburg bracht samen met de Mutsaersstichting tweemaal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief was bestemd voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de aanpak van huiselijk geweld in Noord- en Midden-Limburg.  In december 2014 is de laatste nieuwsbrief verschenen. Alle nieuwsbrieven zijn terug te lezen in het archief.

 

Met ingang van 2015 is Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van start gegaan.