Focus

Focus:

In Venlo is er in de afgelopen jaren iets moois gegroeid in de samenwerking rond de aanpak van huiselijk geweld. Venlo heeft de pilot Tijdelijk huisverbod aangegrepen voor het realiseren van ketensamenwerking, waarbij de gemeente, hulpverlening, politie en justitie als één team situaties van huiselijk geweld benaderen. Dit wordt ook wel het Venlose model genoemd. Kernpartners in de aanpak van huiselijk geweld zijn: Wel.kom (Maatschappelijk Werk), Forensische Psychiatrie De Horst, Bureau Jeugdzorg Limburg, Mutsaersstichting, Politie Noord en Midden Limburg en gemeente Venlo. In een inspirerend en vruchtbaar samenwerkingsproces hebben deze organisaties met elkaar een veelbelovende werkwijze ontwikkeld voor de aanpak van huiselijk geweld: Focus.

De Mutsaersstichting heeft het initiatief genomen om het programma Focus te beschrijven. Dit is bedoeld als eerste stap in een proces dat moet leiden tot uitbreiding en versterking van de aanpak van huiselijk geweld.

 

 

Focus Literatuurstudie:

Na het uitbrengen van het eerste boek Focus over de pilot tijdelijk huisverbod, is de volgende stap een zorgvuldig uitgevoerde literatuurstudie over de aanpak van huiselijk geweld. Deze studie vormt een welkome aanvulling op de pilot en vormt tegelijkertijd de aanzet voor een inhoudelijke beschrijving van de methode Focus. Uiteraard kent elke studie de beperking dat ze volledig is als de informatie die op dat moment beschikbaar is. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nieuwe gegevens beschikbaar komen door het uitbrengen van een aantal onderzoeken dat dan verschijnt. De beschrijving is tot stand gekomen door de geweldige inzit van bureau Van Montfoort.

 

 

 

Multifocus: de kracht van verbinden:

Met deze handreiking voor bestuurders, beleidsmakers en professionals levert de Mutsaersstichting wederom een waardevolle en belangrijke bijdrage aan een gezinsgerichte aanpak bij huiselijk geweld. Huiselijk geweld is voor een groot, maar niet nauwkeurig te bepalen aantal mensen - kinderen, volwassenen, zelfs ouderen - een dagelijkse bron van angst, pijn en vertwijfeling. De gewelddadigheid van juist die mensen die iemands leefomgeving dag en nacht bepalen, houdt verband met velerlei oorzaken. Deels zijn deze gelegen in de personen van de dader, deels in problemen die de gezinsrelaties kleuren en beïnvloeden. De aangrijpende film 'Zingen in het Donker' heeft daarvan iets laten zien.

 

Mensen die zich bezighouden met voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld, vinden in deze handreiking steun en inspiratie. Dit boek bundelt ervaringen uit de praktijk en plaatst die in een enthousiasmerende context. Hulpverleners weten hoe bemoedigend het is, als je iemand hebt kunnen helpen nieuwe perspectieven te ontdekken. Door de 'multifocus' heen is en blijft dit de 'focus' van de gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld.